Android App
Iphone App
Mobil Site

1925'den Bugüne

Her şey Orthaus kardeşlerin 1925 yılında Wüllen kasabasında at arabaları için karoser üretmeye karar vermeleri ile başladı. Tekerlekten çeşitli karoserlere kadar değişik nakliye ekipmanları üretilmekteydi.

Takip eden yıllarda Orthaus kardeşler firma tarihinde ilk kez motorlu araçlar için ve özellikle de otobüsler için üstyapı ekipmanları ve karoser imal etmeye başladılar. Talep artışı Orthaus’u yeni bir fabrika inşa ederek faaliyetlerini burada sürdürmesinin yolunu açtı.

Piyasa büyürken Ortaus, kendi ürettiği mekanik süspansiyon ile tarım ve nakliye sektörlerine araç üretmeye devam etti.

1950’li yıllarda Orthaus damper üretimine yoğunlaşmış durumdaydı. Takip eden yıllarda her iki yana devrilebilen ve devamında her üç yöne de devrilebilen damper araçlar ürün gamında yerini aldı. 60’ların başında ise Orthaus ürün gamını çok çeşitli ebat ve tipte, çelik ve aluminyum damperler ile zenginleştirerek yoluna devam etti.

80’li yıllara gelindiğinde inovatif dizaynlar ile ürün gamına yürür taban treylerler ve zor koşullar için hidrolik tahrikli treyler dingili uygulamalarının eklenmesi sağlandı. Bu yıllarda ayrıca Orthaus 120 m³ hacme sahip yüksek kapasiteli kamyon römork uygulamalarını yoğun olarak üretmekteydi.

Takvimler 1987 yılını gösterdiğinde Orthaus, blok camların taşınmasına izin veren Cam taşıyıcı araç için patent başvurusunda bululnda. Aracın en büyük özelliği özel süspansiyonu sayesinde hem yeni, hem de eski tip cam paletlerini taşımaya olanak vermesi idi. Ayrıca aynı şasi üzerine geliştirilen prefabrik beton taşıyıcı araçlar da ürün gamına katıldı.

90’lı yıllarda üçü bir arada Mega treyler, cam taşıyıcılar için fiberglas kaplamalar gibi pek çok değişik konseptlerin geliştirildiği ve ayrıca cam endüstrisi için fabrikalarda kullanılmak üzere özel araçların tasarlandığı bir dönem olarak tarihçede yerini aldı.

2012 yılında Orthaus pazara yeni bir ekip ve son teknoloji ürünü bir fabrika ile geri dönüyor. Tam otomatik robotlu kaynak hattının yanı sıra kumlama, çinko fosfat kaplama ve kataforez boya teknolojisine sahip yüksek kaliteli yüzey işlem tesisleri hem araçların en yüksek kalite standartlarında üretilmesini hem de 10 yıl paslanmazlık garanti verilmesini sağlamaktadır.

Damper ve Perdeli/Tenteli grubu araçlar kullanıcılara pek çok avantaj getirecek şekilde tasarlandılar:

 • Dayanıklı ve inovatif tasarım
 • 10 yıl paslanmazlık garantisi
 • Yüksek taşıma kapasitesi anlamına gelen daha fazla hacim veya daha düşük boş ağırlık *
 • Uzun kullanım ömrü
 • Düşük işletme maliyetleri
 • Yüksek ikinci el değeri


Sahip olacağınız avantajlardan birkaçı.

Müşteri odaklı nakliye çözümleri vizyonumuz ile birlikte Orthaus olarak yeniden yollardayız!

*Modele bağlı değişiklik gösterebilir.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

ULS Trailers, Yenibosna / İstanbul
Ocak 2012 itibariyle

§ 1
Genel

 1. Aşağıda yer alan koşullar firmamız ile imzalanmış olan kontratın bir parçasıdır.
 2. Genel Satış Şartlarımız, yeni sürüm yayınlandığında da geçerliliğini korur.
 3. Firmamızca yazılı olarak teyid edilmediği taktirde, alıcının kendi Satış Koşulları çerçevesinde referans göstermesi, karşı teklif sunmasının geçersiz olacağını beyan ederiz.
 4. Tarafımızca onaylanmadığı sürece, alıcı yapılacak olan işlemler karşılığında herhangi bir masraf talep etmeyecektir. 

§ 2
Teklif / Sipariş

 1. Adet, fiyat ve teslim tarihi içeren tüm tekliflerimiz her zaman değişikliğe açıktır.
 2. Yazılı olarak tarafımızca teyid edilmedikçe, alıcının siparişleri kabul edilmiş sayılmaz.  Herhangi bir anlaşmayı yazılı olarak konfirme etmesek bile, tarafımızca kesilmiş fatura teyid niteliği taşır. 

§ 3
Fiyatlar

 1. Fiyatlarımız teslim tarihinde geçerli , fabrika teslimi ve vergi hariç fiyatlardır.
 2. Kanuni düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ilave veya belirlenenin üzerinde vergilerin doğması durumunda, anlaşılmış olan perakende satış fiyatını değiştirme hakkımız saklıdır. Siparişten teslimata kadar geçen süre içerisinde hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek olan artışlarda, satıcı anlaşılmış olan fiyatları belirli bir oranda artırma hakkına sahiptir. Bu durumda fiyat artışı enflasyon oranının veya benzer ürünlerde meydana gelen artışların çok üzerinde olur ise, alıcı sözleşmeden vazgeçebilir.  Vazgeçme halinde, fiyat artışını takiben talep yazılı olarak satıcıya iletilmelidir. Aksi taktirde sözleşmenin iptali söz konusu olamaz.  

§ 4
Teslimat

 1. Ayrıca yazılı olarak beyan edilmedikçe tahmini teslim tarihi bilgisi bağlayıcı değildir. 
 2. Satıcı, önceden tahmin edilemeyen ve satıcının anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, grev, lokavt, resmi makamların talepleri, ithal ve ihracat rejiminde meydana gelen ve tedariği imkansız kılan durumlarda ve bu durumların oluşması halinde, teslim süresi belirli bir süre uzatılır.  İyi niyet ile tüm tedarik çalışmalarının sonuç vermemesi ve teslimatın imkansız hale gelmesi durumunda satıcı anlaşmadan muaf olur.  
 3. Eğer tarafımızca belirtilmiş olan teslim süresi geldiğinde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı teslimat yapılamıyorsa, alıcı 3 hafta süreli bir süre uzatması yapacaktır. Bu süre içerisinde de teslimatın yapılamaması durumunda alıcı anlaşmadan vazgeçebilir ancak tarafımızca bariz bir ihmalin varlığı kanıtlanamadığı taktirde  gecikme nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.
 4. Alıcıdan kaynaklanan gecikmelerde (projelerin alıcı tarafından onaylanmaması vb) satıcı hakları saklı kalmak kaydıyla, alıcının geciktiği süre kadar teslimat zamanını öteleyebilir.    
 5. Teslim süresini geciktirecek şekilde anlaşmada meydana gelebilecek değişiklikler sonucunda (özellikle herhangi bir teknik değişiklik yapılması durumunda) teslimat süresi uzatılabilir. 

§ 5
Riskin devri, kabul

 1. Teslimata hazır olduğunun bildirilmesinden sonra 8 gün içerisinde alıcı veya yetkilendireceği kişilerce teslim alınmayan ürünlerde fiyatın değişmesi riski alıcıya geçer.
 2. Alıcının aracını 8 gün içinde teslim almaması durumunda, satıcı kendisi tarafından belirlenecek bir iyi niyet süresi sonunda, alıcı tarafından aksi ispat edilmedikçe, toplam satış fiyatının %15 i oranında tazminat talep etmeye hak kazanır.

§ 6
Ürünün sahipliği

 1. Alıcıya karşı olan tüm görevlerini yerine getirmedikçe veya alıcının tüm şikayetleri sonuca bağlanmadıkça ürün satıcının malı olarak kalır. Alıcı ürünün sahipliğini elde etmeden önce hiçbir şekilde ürünü üçüncü tarafların kullanımına açmayacaktır. Alıcı ürünün el değiştirmesi durumunda derhal satıcıyı uyaracaktır. Ürüne el konulması durumunda alıcı hiçbir şekilde satıcıyı sorumlu tutmayacaktır.
 2. Ürün satıcının mülkiyetinde kaldığı sürece, alıcı ürünü düzgün durumda tutmak ve bakımlarını yetkili servislerde veya Satıcının önereceği servis noktalarında yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca alıcı bu süre içerisinde tüm riskleri karşılayacak şekilde sigorta ettirmek ve ayrıca Satıcı tarafından herhangi bir uyarı olmaksızın bu sigorta poliçesini satıcıya iletmekle yükümlüdür.
 3. Alıcı yükümlü olduğu ödemeleri yapmaz veya alıcının mali durumunda önemli bir olumsuzluk meydana gelmesi halinde, satış sözleşmesinden doğan hakları saklı kalmak üzere satıcı aracın geri iadesini talp edebilir veya aracı geri alabilir. Bu olumsuz durum düzelene veya hukuken ortadan kalkana kadar alıcının aracını geri alma hakkı yoktur. Araç üzerinde sahiplik hakkını yitirecek olan alıcı, satıcıya olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmeden aracı geri almayı teklif etmeyecektir.

§ 7
Ödeme Koşulları

 1. Üzerinde ayrıca yazılı olarak anlaşma sağlanmadığı taktirde satıcının faturaları herhangi bir indirim uygulanmadan anında ödenmelidir.
 2. Eğer alıcı alım fiyatını ödemekte gecikirse, satıcının baz faiz oranının yüzde 8 üzerinde gecikme faizi uygulama hakkı vardır. Satıcı ayrıca kanıt sunmak şartı ile gecikmeden doğan zararlarını alıcıdan talep edebilir.

§ 8
Garanti

 1. Satıcı yeni imal edilmiş ürünler için 12ay süresince ürünün, üretici firma garantisinde olduğunu beyan eder. Bu süre ürünün tesliminde başlar. Satıcı tarafından üretilmeyen parçalar için parça üreticilerinin garanti süreleri geçerlidir.  
 2. Alıcı ürünü teslim alır almaz farkedilir hataları derhal ve yazılı olarak üreticiye bildirecektir. İlk bakışta farkedilmeyen hatalar ile ilgili olarak alıcı bu hatalar farkedildiği anda satıcıyı yazılı olarak haberdar edecektir. Alıcı bu koşulları yerine getirmediği taktirde ürün garanti dışı kalır.
 3. Alıcı’nın hata ile ilgili talebini zamanında Üreticiye iletmesi durumunda, Üretici hatanın tamir edilmesi veya ürünün ikamesi ile değiştirilmesine karar verebilir. Alıcı söz konusu başvurusunu, Üreticinin hatayı uygun bir süre zarfında tamir edememesi veya ikame ürün verememesi durumları hariç, satış sözleşmesinin değiştirilmesi, indirim talebi veya satış sözleşmesinin iptali için kullanmayacaktır. Garanti süresinin sona ermesi sonrasında yapılacak başvurular neticesinde ortaya çıkan tamir ve bakım maliyetleri Alıcı’ya aittir
 4. Alıcı/Bayi, Üreticinin onayı olmaksızın veya Üretici tarafından tavsiye edilen servis noktaları dışında aracına tamir ve/veya bakım yaptırmayacaktır.  
 5. Üçüncü taraflardan temin edilen parçalar ve lastikler yasal garanti süresine tabidir. 2 ve 3. Maddede belirtilen şartlar Üreticinin kendisine yapılmış olan başvuruyu ekipman üreticisine yapmasını gerektirir. Üreticinin yapmış olduğu garanti başvurusunun sonuçsuz kalması veya zaman aşımına uğraması durumunda 3. Maddede belirtilen sorumluluklar Ekipman üreticisinin sorumluluğuna girer.
 6. Üreticinin satışını gerçekleştirdiği ikinci el ürünler, parçalar ve üstyapılar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Ürünün, Üreticinin izni olmaksızın tadil edilmesi, değiştirilmesi, veya uygun olmayan kullanım durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 8. Tüm yıpranma parçaları (balatalar, lastikler, fren diskleri ve kampanalar, izolasyon perdeleri, vanalar vb.) garantikapsamı dışındadır.
 9. Ürünün amacına aykırı ve uygun olmayan kullanımı veya kullanma klavuzunda yer alan koşullara ve bakım talimatlarına uygun olmayan kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hata aracın mekanik, boya ve paslanmaya karşı koruma garantisi kapsamı dışında kalmasına neden olur
 10. Ürünün bakımları, kullanma klavuzunda yer alan aralıklar ile yetkili bir servis noktasında yaptırılmalıdır. Garanti kitapçığında servisi veren Yetkili Servisin kaşesi ve yapılan periyodik bakımın tarihi belirtilmelidir. Yukarıda belirtilmiş olan şartlara uyulmaması halinde araç garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 11. Araç üzerinde meydana gelen ve herhangi bir yöne 2 mm den daha uzun veya büyük boya hasarları sadece Yetkili Servis noktalarında düzeltilmelidir. Bu kurala uyulmaması ürünün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

§ 9
Sorumluluk

 1. Şikayetlerin zamanında ve doğru beyan ile bildirilmesi durmunda alıcı fiyat indirimi talep edebilir. Ancak bu fiyat indiriminin yapılması satıcının insiyatifindedir.  
 2. Satıcı tarafından bariz ve kanıtlanmış bir ihmal veya ürünün garanti edilen çalışma gereksinimlerinden birini yerine getirememesi kanıtlanamadığı sürece alıcının ilave bir tazminat talep etme hakkı yoktur.

§ 10
Bilgi Gizliliğinin Korunması

 1. Bu anlaşmayı imzalayarak alıcı bilgilerinin saklanmasını ve bu anlaşma çerçevesinde elektronik ortamda işlenmesini kabul eder.

§ 11
Nihai Koşullar

 1. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı taktirde bu anlaşmanın uygulanmasında Türk kanunlarına göre hareket edilecektir.
 2. Anlaşmazlık durumunda İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır. Ancak Üretici, Alıcının bulunduğu bölgede de yargılanmasını talep edebilir.
 3. Genel Satış Şartlarından bir veya daha fazla maddesinin hükümsüz olması, bu Genel Satış Şartlarının tamamının hükümsüz olduğu anlamına gelmez. Böyle bir durumda her iki tarafta hükümsüz olan madde veya maddelerin yerine hükümsüz olan maddenin ekonomik amacına uygun bir başka madde veya maddeler ile değiştirilecektir